Omdat ziekteverzuim uw bedrijf geen goed doet.

Ziekteverzuim Verzekering

Ziekteverzuim van uw personeel treft u op vele fronten. En dat kost geld. Veel geld zelfs. Zo bent u bijvoorbeeld, als uw werknemers ziek zijn, verplicht hun salaris gedurende de eerste twee ziektejaren door te betalen. Dat is voor u als ondernemer geen goede zaak. Maar gelukkig kunt u zich ertegen wapenen.

Overigens lopen ook uwwerknemers financieel risico als ze ziek zijn. Alswerkgever kunt u ervoor kiezen hen, bij langdurige ziekte of een ongeval, aanvullende inkomenszekerheid te bieden. U doet dat met een ongevallenverzekering en de WAO-gat- of excedentverzekering.

Kies een partner die weet wat ondernemen is.

Voor deze en andere verzekeringen wil Confior graag uw partner zijn, waarbij uw ondernemerschap centraal staat. Onze verzekeringen kenmerken zich door een uitstekende dekking en scherpe premies. Kortom, verzekeringen die perfect aansluiten bij uw bedrijfssituatie. Daarnaast houden wij als middelgrote zorg- en inkomensverzekeraar de lijnen kort, zodat wij u snel van dienst kunnen zijn. Uw administratieve afhandeling blijft tot een minimum beperkt, doordat wij uw premie slechts eenmaal per jaar bepalen, op basis van een percentage van uw actuele loonsom. Bovendien spelen wij vlot in op marktontwikkelingen, zodat uw dekking altijd up-to-date is.
Heeft u ook uw collectieve ziektekosten? Dan kunt u uw schadelast beperken door bijvoorbeeld gebruik temaken vanwachtlijstbemiddeling.

Bepaal zelf welke ziekteverzuimverzekering bij u past. Wilt u weten welke Ziekteverzuimverzekering het best aansluit bij uw onderneming? In het onderstaande schema ziet u drie mogelijkheden.
Ziekteverzuim
U kunt kiezen uit conventioneel, stop loss en ongevallen verzuim. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming adviseren wij het volgende:
1. Conventioneel: overzichtelijke oplossing voor kleinere bedrijven.
Met een conventionele ziekteverzuimverzekering verzekert u uw loondoorbetalingsplicht tijdens de eerste twee ziekte jaren van uw werknemer(s). Kenmerkend voor de conventionele ziekteverzuimverzekering is dat u als werkgever een uitkering krijgt voor het ziekteverzuim per werknemer, waarbij u een (vooraf gekozen) aantal dagen voor eigen risico neemt.

Ziekteverzuim premie

We adviseren daarom bedrijven tot circa 25 werknemers deze verzekering, omdat het risico van één langdurig zieke werknemer grote invloed kan hebben op de bedrijfsmiddelen. Kenmerken van deze verzekering zijn:

• U bepaalt zelf de eigen risicotermijn (2, 4 of 6 weken).
• U kiest zelf het dekkingspercentage van de loonsom (70% of 100%).
• De uitkering is per kwartaal; u hoeft dus niet een jaar te wachten op uw uitkering.