DE SPAARHYPOTHEEK ALGEMEEN

De spaarhypotheek wordt ook wel "verbeterde levenhypotheek" genoemd.

Bij een hypotheek op levensverzekeringsbasis wordt de hoogte van de premies gebaseerd op een beleggingsrendement van 3%. U kunt zich voorstellen dat het rendement dat de geldgever maakt, in de meeste gevallen aanzienlijk hoger zal zijn.

Dit heeft tot gevolg dat de geldgever zogenaamde "overwinst" maakt. Deze overwinst wordt aan de verzekeringnemers uitgekeerd. In de meeste gevallen is de hoogte van de overwinst zodanig dat u niet het volledige bedrag van de hypotheek moet verzekeren.

Vaak is het voldoende om 60% tot 70% van het kapitaal te verzekeren. In de meeste gevallen keert de verzekering bij een hypotheek op levensverzekeringsbasis veel meer uit dan de werkelijke schuld. U houdt daardoor, na de aflossing van de hypotheek, geld over.

Bij een spaarhypotheek zijn de premies niet gebaseerd op een rente van 3%, maar gekoppeld aan de rentevoet van de hypotheek. U kunt zich voorstellen dat premies, die zijn gebaseerd op een rendement van 7% lager zijn dan premies die zijn gebaseerd op een rendement van 3%. De maandlasten van een spaarhypotheek zijn dan ook lager.

Er is echter geen sprake van winstdeling zoals bij een hypotheek op levensverzekeringsbasis. U krijgt dus nooit meer dan het geleende bedrag, maar exact het bedrag dat noodzakelijk is om de hypotheek af te lossen.

Aflossing

Zoals gezegd is er bij de spaarhypotheek geen sprake van aflossing maar van premiebetaling. Deze premie blijft tijdens de looptijd van de verzekering ongewijzigd.

Rente

Tijdens de gehele looptijd van de verzekering betaalt u de volledige rente over het hypotheekbedrag. Er is immers geen sprake van aflossing. U benut hiermee optimaal de fiscale aftrek van de hypotheekrente.

Verzekering

Bij een hypotheek op levensverzekeringbasis wordt een zogenaamde gemengde verzekering gesloten.

Deze verzekering keert uit aan het einde van de looptijd van de hypotheek, waardoor de hypotheek kan worden afgelost. Mocht de verzekeringnemer tijdens de looptijd van de hypotheek overlijden, dan zal eveneens een uitkering volgen waarmee de hypotheek wordt afgelost. Deze uitkering is overigens belastingvrij.

Omdat de levensverzekering een vast onderdeel uitmaakt van deze hypotheekvorm is het niet noodzakelijk dat nog aparte levensverzekeringen voor de hypotheek worden gesloten.

Ontwikkeling bruto-maandlasten

De maandlasten van een hypotheek op levensverzekeringsbasis blijven tijdens de looptijd van de hypotheek gelijk, mits de hypotheekrente gelijk blijft.

Als de hypotheekrente stijgt, dalen echter de premies. Als de rente daalt, stijgen de premies.

Belastingvoordeel

Omdat tijdens de gehele looptijd van de hypotheek rente wordt betaald over de volledige schuld, blijft het belastingvoordeel (en daarmee de netto-lasten) eveneens over de volledige periode gelijk.

Geschiktheid

Een spaarhypotheek is bij uitstek geschikt voor mensen met een inkomen vanaf modaal..Omdat de premie voor de levensverzekering hoger is naarmate men ouder is, leent deze hypotheekvorm zich minder voor mensen die op latere leeftijd een hypotheek afsluiten.

Een bijzonder voordeel van de spaarhypotheek is dat, als de rente daalt, de verzekeringspremie stijgt. Als de rente stijgt, zal de verzekeringspremie dalen. Hierdoor zijn de maandlasten, ook bij een wijziging van de rente, zeer stabiel.