DE PERSOONLIJKE LENING
Een Persoonlijke Lening is bedoeld voor het direct aanschaffen van de meest uiteenlopende zaken.

Hoe werkt een Persoonlijke Lening?
Bij een Persoonlijke Lening spreekt u één keer een bepaald leenbedrag af. Dat bedrag lost u af met vaste maandelijkse bedragen. Ook de looptijd en het rentepercentage staan vast. Zo weet u van tevoren precies waar u aan toe bent.

Hoeveel kan ik lenen?
Als u wilt weten voor hoeveel u maximaal kunt lenen, klik dan hier.

Na hoeveel tijd is de lening afgelost?
De looptijd is minimaal één jaar. Gangbaar zijn looptijden tussen drie en vijf jaar, maar ook langere looptijden zijn mogelijk.

Hoe los ik het bedrag af?
Via automatische betaling wordt maandelijks een bedrag van uw rekening afgeschreven. Is uw betaling op enig moment te laat binnen, dan ontvangt u een herinnering. Daarbij wordt u in de gelegenheid gesteld het termijnbedrag alsnog te betalen. Voldoet u het bedrag niet binnen de aangegeven tijd, dan wordt over het achterstallige bedrag rente in rekening gebracht.

Hoe gaat dat op latere leeftijd?
U kunt een Persoonlijke Lening afsluiten zolang nog geen 68 jaar bent. De Persoonlijke Lening dient vóór uw 72-jarige leeftijd afgelost te zijn.

Als ik kom te overlijden terwijl ik nog niet alles heb afbetaald, wat gebeurt er dan?
In dat geval wordt het restant van het krediet ten behoeve van de nabestaanden kwijtgescholden tot een maximum van 25.000,-.