DE LINEAIRE HYPOTHEEK

Algemeen

De lineaire hypotheek is de meest eenvoudige hypotheekvorm, die echter maar voor weinig mensen een goede oplossing biedt.

Aflossing

De aflossing van een lineaire hypotheek vindt plaats in gelijke bedragen. U betaalt tijdens de looptijd van de hypotheek een gelijkblijvend bedrag.

Rente

Omdat de hypotheek met gelijkblijvende maandelijkse bedragen vermindert, betaalt u aan het begin veel rente. Het bedrag dat u aan rente moet betalen wordt per maand minder, omdat u slechts rente betaald over het openstaand saldo van de lening.

Verzekering

Bij een lineaire hypotheek dient u een levensverzekering te sluiten die bij u overlijden een bedrag ineens uitkeert. Omdat het hypotheekbedrag per maand afneemt, kan ook het verzekerd bedrag per maand met hetzelfde bedrag afnemen. Deze vorm van levensverzekering heet dan ook een lineair dalende overlijdensrisico-verzekering.

Ontwikkeling bruto-maandlasten

De maandlasten van een lineaire hypotheek zijn in het begin het hoogst. Tijdens de looptijd van de hypotheek zal het maandbedrag steeds afnemen.

Belastingvoordeel

Omdat uitsluitend de rente aftrekbaar is van uw inkomen, zullen ook de netto-maandlasten in het begin het hoogste zijn.

Geschiktheid

Een lineaire hypotheek is bij uitstek geschikt voor mensen die een daling van hun inkomen in de toekomst verwachten.