DE HYPOTHEEK OP LEVENSVERZEKERINGSBASIS

Algemeen

De hypotheek op levensverzekeringsbasis is een hypotheek waarbij geen sprake is van aflossing. In plaats daarvan wordt een verzekeringspremie betaald voor een levensverzekering. Deze verzekering keert uit bij overlijden van de verzekeringnemer of na afloop van de looptijd.

Aflossing

Zoals gezegd is er bij de hypotheek op levensverzekeringsbasis geen sprake van aflossing maar van premiebetaling. Deze premie blijft tijdens de looptijd van de verzekering ongewijzigd.

Rente

Tijdens de volledige looptijd van de verzekering betaalt u de volledige rente over het hypotheekbedrag. Er is immers geen sprake van aflossing..

Verzekering

Bij een hypotheek op levensverzekeringbasis wordt een zogenaamde gemengde verzekering gesloten.

Deze verzekering keert uit aan het einde van de looptijd van de hypotheek, waardoor de hypotheek kan worden afgelost. Mocht de verzekeringnemer tijdens de looptijd van de hypotheek overlijden, dan zal eveneens een uitkering volgen waarmee de hypotheek wordt afgelost.

Omdat de levensverzekering een vast onderdeel uitmaakt van deze hypotheekvorm is het niet noodzakelijk dat nog aparte levensverzekeringen voor de hypotheek worden gesloten.

Ontwikkeling bruto-maandlasten

De maandlasten van een hypotheek op levensverzekeringsbasis blijven tijdens de rentevast-periode van de hypotheek gelijk.

Belastingvoordeel

Omdat tijdens de gehele looptijd van de hypotheek rente wordt betaald over de volledige schuld, blijft het belastingvoordeel (en daarmee de netto-lasten) eveneens over de volledige periode gelijk. U benut dus optimaal de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, en dat tijdens de volledige looptijd van de hypotheek.

Geschiktheid

Een hypotheek op levensverzekeringsbasis is bij uitstek geschikt voor mensen met een wat hoger inkomen. Omdat de premie voor de levensverzekering hoger is naarmate men ouder is, leent deze hypotheekvorm zich minder voor mensen die op latere leeftijd een hypotheek afsluiten.