HYPOTHEEKVORMEN

Er zijn diverse vormen waarin een hypotheek kan worden gegoten.
Alle hypotheekvormen hebben in elk geval het volgende met elkaar gemeen:

 • er wordt geld geleend.
 • er wordt een hypotheek op een onroerende zaak gevestigd.
 • er wordt rente betaald.
 • er wordt in een bepaalde vorm afgelost.

  De meeste verschillen komen voor ten aanzien van de manier waarop de hypotheek wordt afgelost en het moment waarop dat gebeurd.

  Bij de lineaire hypotheek wordt maandelijks een vast bedrag afgelost en wordt rente betaald over de nog openstaande schuld.

  Bij de annu´teitenhypotheek wordt maandelijks een vast bedrag betaald aan rente en aflossing. Dit bedrag, de zogenaamde annu´teit, blijft gelijk zolang de hypotheekrente geen verandering ondergaat. In het begin bestaat de annu´teit grotendeels uit rente en voor een klein deel uit aflossing. Tijdens de looptijd van de hypotheek verandert deze samenstelling: het aflossingsdeel wordt groter en het rentebestanddeel neemt af.

  De hypotheek op levensverzekeringsbasis heeft als kenmerk dat er niet wordt afgelost. Er wordt echter een levensverzekering afgesloten waarvan de uitkering, bij overlijden of de uitkering aan het einde van de duur van de hypotheek, voldoende is om de schuld af te lossen.

  De spaarhypotheek wordt ook wel verbeterde levenhypotheek genoemd. In feite is deze hypotheekvorm een goedkopere variant op de hypotheek op levensverzekeringsbasis, die daardoor geschikt is voor een breed publiek.

  Een sterk afwijkende vorm is de aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. U betaalt uitsluitend rente. Omdat er tijdens de looptijd niet wordt afgelost, is het maximaal te lenen hypotheekbedrag bij deze hypotheekvorm lager dan bij andere hypotheekvormen.