DE BEOORDELING
Hoe vraagt u een lening aan?
Om u optimaal van dienst te zijn, beschikt de adviseur graag over enige persoonlijke gegevens. U vult deze in op het aanvraagformulier. Hiermee wordt uiteraard uiterst vertrouwelijk mee om gegaan. Vult u daarom de antwoorden op de vragen zo duidelijk mogelijk in. Mocht iets u niet helemaal duidelijk zijn, belt u ons dan gerust voor advies bij het invullen. Als u klaar bent met invullen klikt u op verzenden, waarna de aanvraag direct aan ons verzonden wordt.

De beoordeling
U komt in beginsel in aanmerking voor een financiering bij ons indien u:
Andere Beoordelingsgrondslagen Inkomsten/lastenverhouding is een belangrijk onderdeel bij de beoordeling van uw aanvraag. De te betalen maandelijkse lasten dienen een niet te zwaar stempel te gaan drukken op uw inkomen Daarom houden wij ondermeer rekening met: Ook een BKR toetsing, in verband met uw eventuele betalingsverleden, maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure

De Afwikkeling
Na goedkeuring van uw aanvraag wordt de overeenkomst opgemaakt. Indien u akkoord gaat met deze overeenkomst en u een legitimatie, inkomensbewijs en eventuele andere bescheiden heeft overgelegd, dan kunt u na ondertekening van de overeenkomst over het krediet beschikken. U ontvangt dan een kopie van het contract.

BKR
Het doel van het BKR is ondermeer het voorkomen van overkreditering van kredietnemers, alsmede het beperken van risico's voor kredietgevers. Het BKR registreert gegevens van personen die een financiering zijn aangegaan. Deelnemers van het BKR zijn verplicht iedere aanvraag van een krediet te toetsen, alsmede de bij hen afgesloten overeenkomsten en eventuele achterstanden, groter dan twee maanden, te melden bij het BKR.